Tillåt cookies Vi använder cookies för hantering av formulärdata. Genom att använda denna sida accepterar du detta.
Läs mer om cookies här →

Vårt agerande i den lokala fastighetsmarknaden

I de mindre orterna i Sörmland finns ett stort antal hyresfastigheter som tillhör det s.k. miljonprogrammet, byggda under 60- och 70-talet. En stor ägargrupp till sådana fastigheter är de kommunala bolagen som nu börjar upptäcka ett allt mera akut renoveringsbehov. Det är också i dessa fastigheter som de största vakansproblemen finns.

 

Här har vi en viktig uppgift som ansvarskännande privat hyresvärd – att genomföra motiverade renoveringar och förhandla fram hyreshöjningar som ger en rimlig avkastning på dessa investeringar. Först när vi kan erbjuda ett attraktivt boende i hyreslägenheter, som ett alternativ till villor och bostadsrätter, finns möjligheten att attrahera bl.a. barnfamiljer och äldre att flytta till de mindre orterna kring Stockholm.

 

Hyresgästföreningen och vi har en stor samsyn i dessa frågor. Hyresgästföreningen är beredd att diskutera hyresnivåer efter renovering som på några års sikt kan ge en rimlig avkastning på investerat kapital. Vårt goda samarbete med Hyresgästföreningen ser vi som en styrka och en fördel för såväl hyresgästerna som oss som fastighetsägare.