Tillåt cookies Vi använder cookies för hantering av formulärdata. Genom att använda denna sida accepterar du detta.
Läs mer om cookies här →

Försäljningar av fastigheter

Sedan början av 2000-talet har vi sålt hyresfastigheter med en uthyrningsbar yta på ca 30.500 kvm. Försäljningarna har omfattat hela våra bestånd i Eskilstuna och Katrineholm samt sex udda fastigheter i Flen och Vingåker. Den totala köpeskillingen har uppgått till 181 mkr. Vinsterna har i sin helhet investerats i vårt nuvarande fastighetsbestånd och har stärkt det egna kapitalet.