Tillåt cookies Vi använder cookies för hantering av formulärdata. Genom att använda denna sida accepterar du detta.
Läs mer om cookies här →

Fastighetsmarknaden

Under 2000-talet har nya investerare kommit in på marknaden, inte minst svenska och utländska fastighetsfonder. Dessa fokuserar i första hand på goda kassaflöden vilket gjort att såväl mindre orter som nya typer av fastigheter, t.ex. lager- och vårdfastigheter, också blivit intressanta investeringsobjekt. Den internationella finanskrisen 2008 gjorde att fastighetsmarknaden förändrades mycket kraftigt. Några större aktörer har hamnat på obestånd och tvingas sälja hela eller delar av sina fastighetsbestånd.

 

På några års sikt är det troligt att lokala och regionala aktörer kommer att återta rollen som de ledande ägarna av kommersiella fastigheter på mindre och medelstora orter. Att de fristående sparbankerna i stor utsträckning är opåverkade av den internationella finanskrisen är också en viktig faktor som verkar i denna riktning.