Tillåt cookies Vi använder cookies för hantering av formulärdata. Genom att använda denna sida accepterar du detta.
Läs mer om cookies här →

Strategi

Genom att fastighetsinnehavet koncentreras till ett fåtal orter, blir vi en relativt stor aktör på den lokala marknaden. Ambitionen är att vara marknadsledare med avseende på kvalitet på såväl bostäder och butiker som kontor och andra lokaler.

 

Vi har en mycket långsiktig syn på vår fastighetsförvaltning. Vi har genomfört omfattande renoveringar av en stor del av våra fastigheter. Det gör att vårt bestånd håller en mycket god standard.

 

Vi är bredda att utöka vårt bestånd på de orter där vi är verksamma. Skulle större bestånd bjudas ut till försäljning t.ex. genom att fastighetsfonder avvecklas, så kommer vi att ta en aktiv del i arbetet med att finna bra långsiktiga ägare till dessa fastigheter. Vi kan tänka oss såväl att gå in som ensam ägare till bestånd av rimlig storlek som att deläga lokala.